Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ? ΜΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΟ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΟΥ...ΟΟΣΑ?

Γ. Δαγρές: Σοβαρά λάθη, αντιφάσεις και παραλείψεις στην έκθεση του ΟΟΣΑ

Από Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Αναξιόπιστη και με σοβαρά λάθη είναι η έκθεση του ΟΟΣΑ στο κομμάτι που προβλέπει την κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων στην ίδρυση φαρμακείου και την πλήρη απελευθέρωση των ΜΥΣΥΦΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του φαρμακοποιού και αντιπρόεδρου του ΔΣ του ΦΣΑ κ. Γιάννης Δαγρές με τίτλο «Έλεγχος - Αξιολόγηση Εγκυρότητας Έκθεσης ΟΟΣΑ 2013".


"Η έκθεση του ΟΟΣΑ που παραδόθηκε από τον Οργανισμό στην ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώς αποδείχτηκε μια τεράστια απογοήτευση. Οι συντάκτες της, προφανώς μη εξειδικευμένοι στα θέματα που επιχείρησαν να προσεγγίσουν, συνέταξαν κάτι το οποίο βρίθει λαθών, δεν περιέχει κρίσιμα και επίσημα διεθνή δεδομένα από τους πλέον εξειδικευμένους οίκους και οργανισμούς του εξωτερικού για το θέμα, ενώ αποπνέει μια αμηχανία και μία απολογητικότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν τα φαρμακεία, καθώς για τα ίδια ακριβώς ζητήματα, σε διαφορετικά σημεία της έκθεσης, καταλήγει σε αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα." επισημαίνει ο κ. Δαγρές στην μελέτη του.

Επίσης ο αντιπρόεδρος του ΦΣΑ υπογραμμίζει πως "φαίνεται ότι αυτά τα 900.000 ευρώ που πληρώθηκαν από τους φόρους μας για τη συγκεκριμένη Έκθεση μάλλον ήταν πεταμένα λεφτά. Για να αξιολογηθούν αυτά τα ειδικά θέματα τα οποία ο ΟΟΣΑ απέτυχε να προσεγγίσει με αξιοπιστία, κανονικά πρέπει να αναζητηθεί συνδρομή από τελείως διαφορετικές διεθνείς πηγές και οίκους που είναι πιο κατηρτισμένες και αρμόδιες για αυτά τα θέματα, όπως είναι ο ΠΟΥ και το πλήθος των εξειδικευμένων οίκων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται."

Σχετικά με τα ΜΥΣΥΦΑ και την λειτουργία των φαρμακείων ο κ. Δαγρές στην μελέτη του για την Έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρει τα εξής:

ΜΥΣΥΦΑ
• Ξεκινά παραθέτοντας λανθασμένο και ελλειπή ορισμό περί του τι ακριβώς είναι και δεν είναι τα συγκεκριμένα φάρμακα.
• Αδυνατεί να προσμετρήσει τη σημασία τους για τη Δημόσια Υγεία και τις συνέπειες της ακατάλληλης χρήσης τους για το Σύστημα Υγείας, την Εθνική Οικονομία και την συνολική απασχόληση και παραγωγικότητα του πληθυσμού (απουσιάζει τελείως αυτό το κρίσιμο κεφάλαιο αξιολόγησης από την Έκθεση παρόλη την τεράστια διεθνή βιβλιογραφία επί του θέματος).
• Μεταχειρίζεται εσφαλμένα τα Μ.Υ.Συ.Φα. ωσάν να ήταν κοινά καταναλωτικά προϊόντα, παρόλο που η κοινή πείρα και η εκτενής διεθνής βιβλιογραφία έχουν τοποθετήσει το ζήτημα αυτό στην πραγματική βάση του,
οδηγούμενη έτσι σε λανθασμένα συμπεράσματα επί αυτών και προτείνοντας επιχειρηματικές ιδέες που έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές υγείας σε χιλιάδες πολίτες και έτσι έχουν αποτύχει και εγκαταληφθεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες όπου ίσχυαν κάποτε.
• Προάγει επιπόλαια την έννοια της κοινής εμπορικής ανάπτυξης σε φάρμακα, ειδικά στα οποία αυτού του είδους η ανάπτυξη προκαλεί μεγαλύτερη ζημία στην Εθνική Οικονομία και στη Δημόσια Υγεία από την ελεγχόμενη και αυστηρά ρυθμισμένη κατανάλωση που αποτελεί και τον μόνο κατάλληλο τρόπο χρήσης τους.
• Αμφιταλαντεύεται αμήχανα αναγράφοντας αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες παραδοχές στο ερώτημα αν τελικά η απορρύθμιση στη διάθεσή τους βλάπτει ή όχι την τσέπη των πολιτών, παρόλο που το ερώτημα έχει εν πολλοίς απαντηθεί από άλλους αρμοδιότερους Διεθνείς Φορείς, Στατιστικές Εταιρίες και Οργανισμούς των οποίων τα επίσημα δεδομένα είναι ευρέως γνωστά και ευχερώς προσβάσιμα στο κοινό, και τα οποία ως δεδομένα απουσιάζουν τελείως από τη συγκεκριμένη Έκθεση.
• Μετά από όλα τα παραπάνω παραθέτει προτάσεις που φυσικά βασισμένες σε εσφαλμένα και ελλειπή δεδομένα ή σε απλούς γενικής φύσεως ισχυρισμούς είναι και οι ίδιες λανθασμένες, ατεκμηρίωτες (δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα), αόριστες, συνεπώς και μη-έγκυρες και έτσι δεν μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψη.

Λειτουργία Φαρμακείων
• Υποπίπτει σε ανάλογες αντιφάσεις και αλληλοσυγκρουόμενες παραδοχές (πχ. τις γεωγραφικές ρυθμίσεις των αδειοδοτήσεων Φαρμακείων τις αξιολογεί στις αρχικές σελίδες ως βλαπτικές ενώ αντιθέτως σε επόμενες σελίδες τις αξιολογεί ως ωφέλιμες και απαραίτητες .
• Δεν αναφέρεται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Ανώτατη Νομολογία επί του θέματος, ζωτική παράλειψη στοιχειωδών κυρίαρχων δεδομένων που στην ουσία ακυρώνει εξ' ορισμού την αξιοπιστία και την επάρκεια στοιχείων της Έκθεσης πάνω στο θέμα.
• Επικαλείται μία συγκεκριμένη Μελέτη επί του θέματος (ECORYS 2007) η οποία όμως έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στατιστικώς λανθασμένη και μεθοδολογικώς μη-έγκυρη από Διεθνή Στατιστικό Οίκο και της οποίας τα συμπεράσματα έχουν ήδη απορριφθεί, όπως ήταν φυσικό, και από το σκεπτικό Ανωτάτων Δικαστικών Αποφάσεων επί θεμάτων ρυθμίσεων Φαρμακείων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο όταν χρησιμοποιήθηκε ως στοιχείο.
• Παραθέτει κάποια αγνώστου προέλευσης πανευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα επί των ρυθμίσεων στη λειτουργία Φαρμακείων, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τα επίσημα που έχουν παρουσιαστεί από το Pharmaceutical Group of the European Union (P.G.E.U.), τον καθ' ύλην αρμόδιο Πανευρωπαϊκά Φορέα επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
• Παραθέτει στο τέλος κάποιες προτάσεις τις οποίες όπως είναι αναμενόμενο κατατρέχουν οι ανεπάρκειες, οι αμφισημίες και τα λάθη της ανάλυσης επί της οποίας βασίζονται,ενώ προκαλείται εντύπωση από το γεγονός ότι παραθέτει και μία συγκεκριμένη παράδοξη πρόταση επιλεκτικής διάκρισης-αποκλεισμού των ατόμων που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού από μία συγκεκριμένη επιλογή αυτενέργειας, η οποία πάντως δύναται να επιφυλάσσεται, κατά τους συντάκτες της Έκθεσης, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός της συγκεκριμένης μερίδας του πληθυσμού.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο κ. Δαγρές τονίζει πως «Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η εικόνα που παρουσιάζει η Έκθεση αυτή αφορά άλλη χώρα και όχι την Ελλάδα, ενώ οι συντάκτες της προφανώς είναι τεχνικώς ανεπαρκείς και απληροφόρητοι με το αντικείμενο που καταπιάστηκαν, ενώ δεν φάνηκε από κάπου ότι αφιέρωσαν και τον πρέποντα χρόνο και κόπο ή αναζήτησαν την απαραίτητη εξειδικευμένη βοήθεια που χρειάζονταν, τουλάχιστον για να καλύψουν τα κενά σε γνώση, απόκτηση πληρότητας δεδομένων και σχεδιασμό ειδικής μεθοδολογίας πριν καταπιαστούν με το έργο που ανέλαβαν.»

«Προτείνεται η επιστροφή της στον Οργανισμό με τον τίτλο: «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ-ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ», η επίσημη ενημέρωση της Διοίκησης του Οργανισμού περί των παραπόνων επί της ανεπάρκειάς της, και η αξίωση επανασύνταξής της από άλλη ομάδα συντακτών.Σε κάθε περίπτωση πάντως, ως γενικός κανόνας και όσον αφορά την αξιολόγηση θεμάτων Υγείας προτείνεται η αναζήτηση αυτής σε διεθνείς και εγχώριες πηγές περισσότερο εξειδικευμένες και κατηρτισμένες επί αυτού, όπως είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος επ΄ αυτού Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) και το πλήθος των εξειδικευμένων διεθνών Οργανισμών και Οίκων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται.» καταλήγει η μελέτη του αντιπρόεδρου του ΦΣΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΩ
http://www.ygeia360.gr/images/Ekthesi%20OOSA%202013,%20Elegxos%20axiopistias,%20Dekem.%202013.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου